یقه کوبایی پنبه یکرو (کد 1015) ، پک دو عددی

یقه کوبایی پنبه یکرو (کد 1015) ، پک دو عددی 

🛑سایزها قواره دار هستند

گروه سایزی 1 : ۳۰-۳۵

گروه سایزی 2 : ۴۰-۴۵

گروه سایزی 3 : ۵۰-۵۵

گروه سایزی 4 : ۶۰-۶۵

جنس نخ صد درصد پنبه

نوع بافت : یکرو پنبه

برای نمایش قیمت وارد شوید