1009، رامپر های اسپرت پنبه ، پک پنج عددی ( ۶ ماه تا ۳۶ ماه)

1009، رامپر های اسپرت پنبه ، پک پنج عددی ( ۶ ماه تا ۳۶ ماه)

جنس نخ : ۹۵ درصد پنبه + ۵ درصد لاکرا

نوع بافت : پنبه یکرو پنبه تیپ لاکرا

برای نمایش قیمت وارد شوید