بلوز یقه ژاپنی دورس دونخ (کد2023) پک۲عددی

بلوز یقه ژاپنی دورس دونخ (کد 3023) پک ۲عددی

گروه سایزی۱ : ۳۰-۳۵

گروه سایزی۲ : ۴۰-۴۵

گروه سایزی۳ : ۵۰-۵۵

گروه سایزی۴ : ۶۰-۶۵

جنس نخ : ۹۵ درصد پنبه + ۵ درصد لاکرا

نوع بافت : دورس دونخ تیپ لاکرا

 

برای نمایش قیمت وارد شوید